Agentavtal.se är en sida helt ägnad åt just agentavtal.

 

 

Den vanligaste formen av agentur innebär att ett företag har rätt att sälja varor åt ett annat företag i det företagets namn. Ibland tar agenten bara upp beställningar och skickar dessa till huvudmannen, men ibland har agenten också rätt att ingå avtal i huvudmannens namn.

 

Det är ganska vanligt att företag testar nya marknader genom att låta en agent bearbeta marknaden. Om det går bra, tar företaget självt över försäljningen på marknaden. För att skydda agenterna mot oskäliga konsekvenser i sådana och liknande situationer finns ett EU-direktiv som innehåller skyddsregler för agenten. Direktivets regler är lag i Sverige genom en lag som heter Lag om handelsagentur. Lagen kallas vanligen Agentlagen.

 

Även om agentlagen innehåller många regler är det viktigt att skriva ett ordentligt avtal mellan huvudmannen och agenten.

Här är några av de absolut viktigaste punkterna att reglera i ett agentavtal.

 • Vilka är parterna?
 • vilka produkter/tjänster omfattas av avtalet?
 • Vilket geografiskt område avser avtalet?
 • Har agenten någon form av ensamrätt och hur ser den i så fall ut?
 • Vad ska agenten göra?
 • Vad har agenten rätt att göra?
 • Vad ska huvudmannen göra?
 • Vad bestämmer agentens rätt till ersättning?
 • Hur ska agentens ersättning beräknas?
 • Eventuella konkurrensbegränsningar. Observera att konkurrensklausuler måste stämmas av mot konkurrenslagstiftningen.
 • Avtalets giltighetstid
 • Ska avtalet kunna sägas upp i förtid och i så fall på vilka grunder?
 • Vad ska hända vid avtalets upphörande. Enligt agentlagen har agenten rätt till avgångsvederlag.
 • Vilket lands lag ska reglera avtalet och hur ska eventuella tvister lösas?

Har du en fråga om agentavtal?
Skicka den till oss så återkommer vi inom kort.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Kontakta oss för professionell hjälp med dina agentavtal.

Advokatfirman Brorsson

031-711 51 80

advokat@brorsson.net

Agentavtal.se tillhandahålls av Advokatfirman Brorsson. Besök oss gärna på www.brorsson.net. Du kan ringa oss på 031-711 51 80 eller e-posta på advokat@brorsson.net