Kontakta oss för professionell
hjälp med dina agentavtal.

Advokatfirman Brorsson

031-711 51 80

advokat@brorsson.net

Frågor och svar om agentavtal

Q: Hur går det till att ta fram ett agentavtal?

A: Vår process för att ta fram ett agentavtal börjar med en workshop där vi går igenom det tänkta agentförhållandet och de frågeställningar som blir aktuella. Utifrån workshopen tar vi sedan fram ett förslag till avtal som sedan gås igenom på en ny workshop. Därefter görs eventuella finjusteringar i avtalet som sedan är redo att presenteras för motparten.

 

Q: Kan ni hjälpa till med förhandlingarna om avtalet?

A: Javisst, det är en viktig del i vårt arbete att hjälpa till med genomförandet genom att förhandla förslag och motförslag från motparten, oavsett om du är agent eller huvudman och alltså oavsett om motparten är din agent eller din huvudman.

 

Q: Vad kostar det?

A: Själva processen med framtagandet av ett agentavtal kan vi erbjuda till fast pris*: ett avtal på svenska avsett för inhemskt svenskt bruk kostar 35 000 kronor, ett engelskspråkigt avtal avsett för svenskt bruk kostar 45 000 kronor och ett engelskspråkigt avtal avsett för internationellt bruk kostar 60 000 kronor.

Annat arbete såsom förhandlingar, avtalsgranskning etc utför vi på löpande räkning till timpriset 2 950 kronor.

 

På alla priser tillkommer moms.

 

* Det fasta priset inkluderar våra standardåtgärder såsom workshops och framtagande av avtal. Större projekt som innebär extra arbete, resor och liknande debiteras särskilt efter vid var tid gällande prislista.

 

 

Agentavtal.se tillhandahålls av Advokatfirman Brorsson. Besök oss gärna på www.brorsson.net. Du kan ringa oss på 031-711 51 80 eller e-posta på advokat@brorsson.net