Kontakta oss för professionell
hjälp med dina agentavtal.

Advokatfirman Brorsson

031-711 51 80

advokat@brorsson.net

Advokat Magnus Brorsson har skrivit om handelsagenter i sin bok Affärsjuridik för småföretagare. Här är ett utdrag ur boken.

 

"En handelsagent är en person (eller ett företag) som har fått i uppdrag av ett annat företag (kallad ”huvudmannen”) att sälja (eller köpa) åt huvudmannen. Det finns två typer av handelsagenter. Den första typen tar bara upp order och skickar dessa till huvudmannen. Det är sedan huvudmannen som ingår avtalet med kunden. Den andra typen har fått en rätt att ingå avtal för huvudmannens räkning och kan alltså själv binda huvudmannen direkt i sina kontakter med kunden.

 

Det finns en särskild lag om handelsagentur. Lagen innehåller ett antal bestämmelser som gäller i agentförhållanden om ingenting annat avtalats. Det gör i och för sig att det är lättare att bestämma vad som gäller om inte agentavtalet innehåller någon bestämmelse i en viss fråga, men det gör det egentligen inte mindre viktigt att gå igenom affärsförhållandet mellan agenten och huvudmannen och tänka igenom hur affärsförhållandet egentligen ska se ut i just det här fallet. Företag som använder sig av flera handelsagenter har ofta ett standardiserat avtal som reglerar hur deras agenter ska uppträda.

 

Det normala är att en handelsagent får provision baserat på de avtal som kommer till stånd genom hans verksamhet. En av de viktigaste sakerna att reglera i ett agentavtal är därför storleken på provisionen och på vilka affärer agenten har rätt till provision.  Eftersom en del bestämmelser i agentlagen är tvingande, dvs. det går inte att avtala bort dem, är det viktigt att gå igenom och känna till lagen innan man skriver ett agentavtal. Om man inte gör det är det lätt hänt att vissa saker i avtalet antingen blir ogiltiga eller också kommer att få en annan ekonomisk innebörd än man trott därför att lagens regler tar över."

 

 

Boken Affärsjuridik för småföretagare kan du köpa hos välsorterade bokhandlare eller direkt från förlaget redaktionen.se

 

Agentavtal.se tillhandahålls av Advokatfirman Brorsson. Besök oss gärna på www.brorsson.net. Du kan ringa oss på 031-711 51 80 eller e-posta på advokat@brorsson.net